Bezpečnosť

Vaše zdravie a bezpečnosť je prvoradé, preto si pozorne prečítajte nasledujúce riadky.

Určite ste si všimli, že Archery Strike sa hrá len so špeciálne upravenými šípmi, ktoré zaručujú, že sa nezraníte! (viac o lukoch a šípoch) Nikdy sa nepokúšajte nás doma napodobňovať a naše vybavenie či výstroj doma vyrábať! Hru Archery Strike je u nás možné hrať len s našim overeným vybavením! Zároveň na začiatku každej hry Vás musí školený inštruktor oboznámiť s bezpečnostnými podmienkami. (viac o bezpečnostných podmienkach)

Napriek tomu, že všetky luky a šípy boli riadne testované bez použitia ochranných masiek a ostatných chráničov, jedinou bezpečnostnou podmienkou je mať po celú dobu hrania na hlave ochrannú masku tváre. Ostatné chrániče rúk sú odporúčané, ale dobrovoľné. Neskutočné pohodlie Vašich prstov pri držaní tetivy a po výstrele je zabezpečené pomocou chráničov prstov. (viac o našom vybavení a výstroji)